• EXPERIENTA NOASTRA NE RECOMANDA

Constructii de canale mici sau de anvergura sporita - IMA Lugoj

Lucrările de construcții de canale pot fi complexe și variate, în funcție de scopul canalului, de amploarea proiectului și de caracteristicile terenului. Totuși, în general, ele pot fi împărțite în următoarele etape:

1. Proiectare și planificare:

 • Studii de fezabilitate: Se analizează necesitatea canalului, beneficiile și costurile implicate, precum și impactul asupra mediului.
 • Proiectare detaliată: Se stabilesc traseul canalului, dimensiunile sale, materialele utilizate, structurile de protecție și alte elemente tehnice.
 • Obținerea autorizațiilor: Se obțin avizele și autorizațiile necesare de la autoritățile competente.

2. Pregătirea terenului:

 • Defrișări: Se elimină vegetația din zona amplasamentului canalului.
 • Săpături: Se excavează solul pentru a crea albia canalului.
 • Nivelare: Se nivelează terenul pentru a asigura o pantă adecvată a canalului.

3. Construcția canalului:

 • Amenajarea albiei: Se așază un strat de material impermeabil (beton, folie plastică etc.) pentru a preveni pierderile de apă.
 • Construcția structurilor: Se construiesc poduri, șufe, ecluze și alte structuri necesare funcționării canalului.
 • Instalarea sistemelor de control: Se instalează sisteme de control al debitului apei, de drenaj și de irigații (dacă este cazul).

4. Finalizare și punere în funcțiune:

 • Amenajări exterioare: Se realizează amenajări peisagistice și se plantează vegetație în jurul canalului.
 • Testare și punere în funcțiune: Se testează funcționarea canalului și se fac ajustările necesare.
 • Predarea lucrării: Se predă lucrarea beneficiarului.

Tipuri de canale:

 • Canale de navigație: Permit transportul de mărfuri și pasageri pe apă.
 • Canale de irigații: Aduc apa necesară pentru irigarea culturilor agricole.
 • Canale de drenaj: Evacuează apa din zonele inundabile sau cu probleme de scurgere.
 • Canale de aducțiune: Transportă apa potabilă sau apa industrială.
 • Canale hidroenergetice: Utilizează apa pentru a produce energie electrică.

Materiale utilizate:

 • Pământ: Se utilizează pentru construcția canalelor mici și a digurilor.
 • Beton: Se utilizează pentru construcția canalelor mari, a podurilor și a altor structuri.
 • Zidărie: Se utilizează pentru construcția pereților laterali ai canalelor.
 • Metal: Se utilizează pentru construcția podurilor și a altor structuri metalice.
 • Plastic: Se utilizează pentru construcția tuburilor și a altor elemente din plastic.

Echipamente utilizate:

 • Excavatoare: Se utilizează pentru săparea șanțurilor și a albiei canalului.
 • Buldózere: Se utilizează pentru nivelarea terenului și pentru transportarea materialelor.
 • Camioane: Se utilizează pentru transportarea materialelor de construcție.
 • Macarale: Se utilizează pentru ridicarea și montarea elementelor grele.
 • Pompe: Se utilizează pentru evacuarea apei din șantier și pentru umplerea canalului.

Considerații de mediu:

 • Impactul asupra florei și faunei: Lucrările de construcție a canalelor pot avea un impact negativ asupra florei și faunei locale. Este important să se ia măsuri pentru a minimiza acest impact.
 • Erosiunea solului: Trebuie luate măsuri pentru a preveni eroziunea solului în zonele de șantier.
 • Poluarea apei: Trebuie luate măsuri pentru a preveni poluarea apei din canal și din zonele înconjurătoare.

Suntem specializați în lucrări de construcțîi canale, activitatea fiind sutinuta de parcul de utilaje specializate. Atât la pregătirea șanțurilor, executarea umpluturilor și refacerea terenului cât și la celelate activități desfășurate de I.M.A, experiență în domeniu își spune cuvântul în privința calitatiii și a timpului de execuției. Putem execută într-un timp record lucrările menționate, societatea beneficiind de o echipa vastă pentru realizarea acestor desiderate, sens în care oferă consultanță de specialitate pentru proiectele ample.
Oferim beneficiarului un pachet complet de servicii, fapt ce îi asigura acestuia liniștea necesară în vederea derulării proiectului. Avem capacitatea de a realiza orice tip de lucrare în domeniul construcției de canale, fapt susținut și de parcul de utilaje aflate în exploatare.

 • Pregătirea terenului
 • Execuția șanțurilor
 • Executarea umpluturilor și refacerea terenului

LUCREAZA CU NOI

Doresti sa colaboram sau sa discutam despre o lucrare? Consultanta GRATUITA!